Tag: Declaration on Digital Freedom


PEN-Verklaring oor Digitale Vryheid

Declaration on Digital Freedom (Afrikaans) PEN Internasionaal bevorder die letterkunde en vrye meningsuiting, en funksioneer ingevolge die PEN-handves en die beginsels wat dit omvat, naamlik onbelemmerde oordrag van denke binne en tussen alle nasies. PEN erken die potensiaal van digitale...

Read MoreIsiphakamiso Se-PEN Kwinkululeko Yezokuxhumana Ezidijithali

Declaration on Digital Freedom (Zulu) 1. Bonke abantu banelungelo lokusho abafisa ukukusho ngokusebenzisa ezokuxhumana ezidijithali ngaphandle kokwesaba ukuthi bazojeziswa noma bahlukunyezwe ngalokho. a. Abantu abasebenzisa ezokuxhumana ezidijithali bathokozela ukuvikelwa kwenkululeko egcwele nokuyinkululeko yokusho lokho abafisa ukukusho ngaphansi kwemithetho yamazwe omhlaba...

Read MoreIsibhengezo Senkululeko Yenkcazelo SePEN

Declaration on Digital Freedom (Xhosa) 1. Bonke abantu banelungelo lokuthetha ngokukhululekileyo besebenzisa amajelo enkcazelo (digital media) ngaphandle koloyiko lwempindezelo okanye ukutshutshiswa. a. Abantu abasebenzisa amajelo enkcazelo inkululeko yabo epheleleyo yokuthetha ikhuselekile ngaphantsi kwemithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe. b. Oorhulumente abafanelanga batshutshise...

Read More