Tag: Girona Manifesto


International Translation Day

On Monday 30th September PEN International will be celebrating International Translation Day. As a country endowed with eleven official languages, South Africa is well placed to appreciate the importance of translation in making texts written in one language accessible to...

Read MoreIzethula zaseGirona Ngamalungelo Okusetshenziswa Kwezilimi – isiZulu

I-PEN International ihlanganisa ndawonye ababhali bamazwe omhlaba. Eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, isibophezelo samalungelo okusetshenziswa kwezilimi nesaziwa ngokuthi yi-Universal Declaration of Linguistic Rights sethulwa okokuqala emphakathini edolobheni laseBarcelona sethulwa Yikomidi Lezokuhumusha kanye Namalungelo Okusetshenziswa Kwezilimi ngaphansi kwe-PEN International. Namhlanje-ke futhi, lelo...

Read MoreeGirona Kupapasho-Nkqubo Ngamalungelo Eelwimi – isiXhosa

I-PEN yamazwe-ngamazwe ihlanganisa ababhali behlabathi. Kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, umbutho i-the Universal Declaration of Linguistic Rights okokuqala yaziswa esidlangalaleni eBarcelona yiPEN iKomiti yokuguqulela elwela amalungelo eelwimi ekuthiwa yiPEN International’s Translation and Linguistic Rights Committee. Namhlanje iKomiti ekwanye, ihlanganisana kunye eGirona,...

Read More
Page 1 of 3123