Manifesto Ya Girona Eka Timfanelo Ta Tindzimi – Xitsonga

13 May 2011

PEN International yi hlanganisa kun’we vatsari va matiko ya misava.

Malembe ya khumentlhanu lama nga hundza, Ntwanano wa Misava Hinkwayo wa Timfanelo ta Tindzimi wu tivisiwile ro sungula eBarcelona hi Komiti ya Vuhundzuluxi na Timfanelo ta Tindzimi ya PEN International.

Namuntlha, Komiti yoleyi, yi hlengeletanile eGirona, yi tivisa milawunkulu ya khume ya Manifesto ya Ntwanano wa Misava Hinkwayo.

1. Ku hambana ka tindzimi i ndzhaka ya matiko ya misava leyi yi faneleke voniwa yi ri ya nkoka no sirheleriwa.

2. Nxiximo wa tindzimi hinkwato na mifuwo i mhaka ya masungulo eka endlelo ra ku vumba na ku yisa emahlweni n’wangulano na ku rhula emisaveni.

3. Vanhu hinkwavo va dyondza ku vulavula exivindzini xa muganga lowu wu va nyikaka vutomi, ririmi, mfuwo na vutitivi.

4. Tindzimi to hambana na tindlela to hambana ta ku vulavula a to va ndlela ntsena ya ku vulavurisana; ti tlhela ti va mbangu lowu eka wona vanhu va kulaka naswona mifuwo yi akiwaka kona.

5. Muganga wun’wana na wun’wana wa ririmi wu na mfanelo ya ririmi ra wona ku va ri tirhisiwa tanihi ririmi ra ximfumo eka ndhawu ya vutifumi bya wona.

6. Ririmi leri ri tirhisiwaka exikolweni ri fanele ku hoxa xandla eka xiyimo xa ririmi leri ri vulavuriwaka hi muganga lowu tirhisaka ririmi rero ra ndhawu yaleyo ya vutifumi.

7. Swa laveka eka vaakatiko ku va na vutivi byo angarhela bya tindzimi to hambanahambana, hikuva sweswo swi seketela ku twisisa na ku pfuleka ka vutlhari, naswona swi hoxa xandla eka vutivi byo enta bya ririmi ra munhu yena n’wini.

8. Vuhundzuluxi bya matsalwa, ngofungopfu mitirho ya xiyimo xa le henhla ya mifuwo yo hambanahambana, byi yimela xiphemu xa nkoka swinene eka endlelo ra nkoka ra matwisisselo ya xiyimo xa le henhla na nxiximo exikarhi vanhu.

9. Swihangalasamahungunyingi hi swona rito ro twakala leri katekeke ra ku endla leswaku ku hambana ka tindzimi ku tirha na ku tlakusa xiyimo xa kona hi ndlela ya vuswikoti na ku va ya nkhaqato.

10. Mfanelo ya ku tirhisa no sirhelela ririmi ra munhu yena n’winyi yi fanele yi tekeriwa enhlokweni hi Vun’we bya Tinxaka tanihi yin’wana ya timfanelo ta masungulo ta ximunhu.

Komiti ya Vuhundzuluxi na Timfanelo ta Tindzimi ya PEN International

Girona, ti 13 ta Mudyaxihi 2011

Share