Policy & Advocacy


Once Upon a Life: Margie Orford

In 1985, the crime writer Margie Orford was thrown in jail by South Africa’s apartheid police. Here she tells of the brutal experience that turned her from an idealistic student into a traumatised young woman Margie Orford The Observer, Sunday...

Read MoreKadar Asmal Obituary

SA PEN leant with sadness of the passing of member Kader Asmal last week on the 22nd June. Our thoughts and sympathies go out to his family and friends. Hope and History Rhymed for Asmal By Gerald Shaw Kader Asmal...

Read MoreIzethula zaseGirona Ngamalungelo Okusetshenziswa Kwezilimi – isiZulu

I-PEN International ihlanganisa ndawonye ababhali bamazwe omhlaba. Eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, isibophezelo samalungelo okusetshenziswa kwezilimi nesaziwa ngokuthi yi-Universal Declaration of Linguistic Rights sethulwa okokuqala emphakathini edolobheni laseBarcelona sethulwa Yikomidi Lezokuhumusha kanye Namalungelo Okusetshenziswa Kwezilimi ngaphansi kwe-PEN International. Namhlanje-ke futhi, lelo...

Read More
Page 57 of 62« First...102030...5556575859...Last »