Monthly Archives: May 2013


Isiphakamiso Se-PEN Kwinkululeko Yezokuxhumana Ezidijithali

Declaration on Digital Freedom (Zulu) 1. Bonke abantu banelungelo lokusho abafisa ukukusho ngokusebenzisa ezokuxhumana ezidijithali ngaphandle kokwesaba ukuthi bazojeziswa noma bahlukunyezwe ngalokho. a. Abantu abasebenzisa ezokuxhumana ezidijithali bathokozela ukuvikelwa kwenkululeko egcwele nokuyinkululeko yokusho lokho abafisa ukukusho ngaphansi kwemithetho yamazwe omhlaba...

Read MoreIsibhengezo Senkululeko Yenkcazelo SePEN

Declaration on Digital Freedom (Xhosa) 1. Bonke abantu banelungelo lokuthetha ngokukhululekileyo besebenzisa amajelo enkcazelo (digital media) ngaphandle koloyiko lwempindezelo okanye ukutshutshiswa. a. Abantu abasebenzisa amajelo enkcazelo inkululeko yabo epheleleyo yokuthetha ikhuselekile ngaphantsi kwemithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe. b. Oorhulumente abafanelanga batshutshise...

Read MoreRachel’s Blue by Zakes Mda

What happens when a rapist fights for paternity rights over the rape-conceived child? “Weaving together the personal struggles of its characters with the earth-deep worries of a small town, Rachel’s Blue deftly pulls readers into a close-knit community only to...

Read More

Rachel's Blue


Page 1 of 212